Göran Collste, Historisk rättvisa: Gottgörelse i en postkolonial tid (Göteborg: Daidalos 2018). 231 s.