Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 143 Nr 1 (2023)
Publicerad februari 10, 2023

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Redaktören har ordet

Stefan Amirell
Till det trista och inåtvända tilltalets lov
PDF

Kortare recensioner

Esbjörn Larsson
Björn Norlin, Skolagans historia och pedagogik: Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidigmoderna skolan, 1560–1820 (Lund: Nordic Academic Press 2021). 267 s.
Kräver prenumeration PDF
Marie Steinrud
Hans Sjögren, Änkor med makt (Stockholm: Dialogos förlag 2021). 134 s.
Kräver prenumeration PDF
Carl Mikael Wærn-Carlsson
Lars Edgren, Stadens sociala ordning: Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet (Lund: Historiska institutionen, Lunds universitet 2021). 216 s.
Kräver prenumeration PDF
Emil Kaukonen
Fredrik Thomasson, Svarta S:t Barthélemy: Människoöden i en svensk koloni 1785–1847 (Stockholm: Natur & Kultur 2022). 278 s.
Kräver prenumeration PDF
Ale Pålsson
Søren Rud & Søren Ivarsson (red.), Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie (Århus: Aarhus Universitetsforlag 2021). 324 s.
Kräver prenumeration PDF
Björn Hasselgren
Leif Lewin, Ödesåret 1809: Hur Sveriges historia kunde ha blivit annorlunda (Göteborg: Bokförlaget Daidalos 2021). 181 s.
Kräver prenumeration PDF
John L. Hennessey
Bert Edström, Master Spy on a Mission: The Untold Story of Onodera Makoto and Swedish Intelligence 1941–1945 (eget förlag 2021). 435 s.
Kräver prenumeration PDF
Otso Kortekangas
Eva Silvén, Friktion: Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet (Lund: Nordic Academic Press 2021). 320 s.
Kräver prenumeration PDF
Kirsti Niskanen
Bo Lindberg (red.), Professionens liv: Om professionsbiografins variationer (Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 2021). 124 s.
Kräver prenumeration PDF
Glenn Svedin
Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter (Lund: Nordic Academic Press 2021). 288 s.
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer