Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 143 Nr 4 (2023)
Publicerad december 1, 2023

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Redaktören har ordet

Anne Berg, Robin Ekelund
Begäret efter att se på historia
Kräver prenumeration PDF

Bild i perspektiv

Stefan Aguirre Quiroga
Den chilenska kvinnosoldaten
Kräver prenumeration PDF

Kortare recensioner

Arne Jarrick
David Dunér, Svensk idéhistoria: Forntid, medeltid, renässans (Lund: Historiska media 2022). 544 s.
Kräver prenumeration PDF
Chris Haffenden
Kirsti Niskanen & Michael J. Barany (ed.), Gender, Embodiment, and the History of the Scholarly Persona: Incarnations and Contestations (Cham: Palgrave Macmillan 2021). 358 pp.
Kräver prenumeration PDF
Charlotte Cederbom
Fabian Persson, Women at the Early Modern Swedish Court: Power, Risk, and Opportunity (Amsterdam: Amsterdam University Press 2021). 340 s.
Kräver prenumeration PDF
Kajsa Weber
Heiko Droste, The Business of News (Leiden: Brill 2021). 331 s.
Kräver prenumeration PDF
Emilie Wellfelt
Carla Killander Cariboni, Catharina Raudvere, Vassilios Sabatakakis & Johan Stenström, Björnståhls resa: Europa och Konstantinopel 1767–1779 (Göteborg: Makadam förlag 2021). 563 s.
Kräver prenumeration PDF
Björn Hasselgren
Erik Lindberg, Välfärdens vägar: Organiseringen av vägunderhållet i Sverige 1850–1944 (Lund: Nordic Academic Press 2022). 164 s.
Kräver prenumeration PDF
Bengt Sandin
Torbjörn Nilsson & Josefin Hägglund, Tvåkammarriksdagen 1867–1970: 100 år av politik – 50 år av glömska (Stockholm: Santérus förlag 2021). 159 s.
Kräver prenumeration PDF
Johan Stenfeldt
Ragnar Björk & Thomas Lundén (red.), Territory, State and Nation: The Geopolitics of Rudolf Kjellén (New York: Berghahn 2021). 307 s.
Kräver prenumeration PDF
Johan Svanberg
Johannes Daun, När man sydde kläder på fabrik: Svensk konfektionsindustri cirka 1900–1980 (Göteborg: Daidalos 2022). 417 s.
Kräver prenumeration PDF
Haakon A. Ikonomou
Susanna Erlandsson, Personal Politics in the Postwar World: Western Diplomacy Behind the Scenes (London & New York: Bloomsbury 2022). 232 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2021
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer