Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 135 Nr 4 (2015)
Publicerad maj 23, 2024

Välkommen till Historisk tidskrifts OJS-plattform. Här hittar man årgångarna 2016-2024 (äldre nummer läggs upp efterhand). Historisk tidskrifts äldre årgångar (2002-2020) finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Kortare recensioner

Gabriela Bjarne Larsson
Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning & Helle Vogt (red.), Disputing strategies in medieval Scandinavia (Leiden: Brill 2013). 371 s.
Kräver prenumeration PDF
Anders Reisnert
Sigurd Kværndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild: Folkligt och groteskt i nordiska kyrkomålningar och ballader (Stockholm: Atlantis förlag 2013). 249 s.
Kräver prenumeration PDF
Tomas Nilson
Crister Ericsson, Bandybaronen i folkhemmet: Familjen De Geer, bruket och folket (Stockholm: Carlsson Bokförlag 2013). 266 s.
Kräver prenumeration PDF
Anna R. Locke
Olof Kåhrström (red.), När landet kom till staden: Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844–1970 (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2013). 416 s.
Kräver prenumeration PDF
Bill Sund
Mats Hellspong, Stadion och Zinkensdamm: Stockholms idrottspublik under två sekler (Stockholm: Stockholmia förlag 2013). 270 s.
Kräver prenumeration PDF
Staffan Albinsson
Ulrika Geisler & Henrik Rosengren (red.), Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning (Malmö: Universus Academic Press 2013). 121 s.
Kräver prenumeration PDF
Kim Salomon
Peter Englund, 1914: Stridens skönhet och sorg: Första världskrigets inledande år i 68 korta kapitel, och Peter Englund, 1915: Stridens skönhet och sorg: Första världskrigets andra år i 108 korta kapitel (Atlantis: Stockholm 2014 & 2015), 292 & 401 s.
Kräver prenumeration PDF
Jan Christensen
Klas-Göran Karlsson, Urkatastrofen: Första världskrigets plats i den moderna historien (Stockholm: Atlantis 2014). 299 s.
Kräver prenumeration PDF
Anders Fröjmark
Ann-Mari Borgelin (red.), Hvor Dannebrog faldt ned: Kaptajn Richard Gustav Borgelins erindringer fra Den Estiske Frihedskrig (Frederiksberg: Bogforlaget Frydenlund 2012). 192 s.
Kräver prenumeration PDF
Daniel Zackrisson
Bengt Johansson & Tomas Andersson Odén, Politiska annonser: Partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år (Göteborg: NORDICOM-Sverige 2013). 199 s.
Kräver prenumeration PDF
Emma Hilborn
Jimmy Vulovic, Reform eller revolt: Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press (Lund: Ellerström 2013). 291 s.
Kräver prenumeration PDF
Torbjörn Nilsson
Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne: Studier i den svenska pressens mediehistoria (Stockholm: Kungl. Biblioteket 2013). 187 s.
Kräver prenumeration PDF
Frida Wikström
Johan Edman, Vård & ideologi: Narkomanvården som politiskt slagfält (Umeå: Boréa Bokförlag 2012). 528 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2012 och 2013
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer